WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązkowe: Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie NNW   obowiązujące przez cały okres realizacji wyjazdu.

Karta EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie obowiązuje we wszystkich krajach, a zakres świadczeń dostępnych w ramach EKUZ jest różny w różnych krajach. Szczegółowe informacje na ten temat  dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:

 https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta

 

Ubezpieczenie powinno obejmować koszty leczenia i inne koszty, mogące powstać w następstwie epidemii. Zalecane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które swoją ochroną obejmie sytuacje związane z COVID-19, np.  koszt leczenia w razie nagłego zachorowania na COVID-19 czy koszt zakwaterowania poniesiony w związku z kwarantanną nałożoną z uwagi  na zakażenie lub kontakt z osobą zarażoną.

 

Osoba wyjeżdżająca za granicę ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego NNW wykupionego przez Uczelnię.

 

Studenci/doktoranci UML są objęci  ubezpieczeniem OC ogólnym w związku z czynnościami podejmowanymi w ramach kształcenia (w ramach studiów i poza programem studiów) i/lub: praktyk zawodowych, staży, szkoleń, kursów  w zakresie szkód powstałych w związku z czynnościami podejmowanymi w ramach odbywania studiów, praktyk zawodowych oraz staży na terenie całego świata na podstawie zawartych umów międzynarodowych z  innymi uczelniami.

 

Zalecane jest  wykupienie polisy ubezpieczeniowej Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym, obowiązującej na terenie kraju, w którym realizowany jest wyjazd.

 

Ubezpieczenie poza granicami Polski obejmują karty studenckie np.:

- Euro 26  https://kontostudenta.pl/erasmus/euro-26.html

- ISIC https://kontostudenta.pl/erasmus/isic.html

 

Przed wyjazdem należy dostarczyć do biura kopie dokumentów potwierdzających posiadane ubezpieczenie.

Kalendarz

Luty 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29